Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

340 views•  339 ratings

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

187 views•  310 ratings

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

1.192 views•  441 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

804 views•  490 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.