Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

236 views•  201 ratings

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

133 views•  182 ratings

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

943 views•  313 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

629 views•  333 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.