Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

366 views•  347 ratings 3. august 2018

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

197 views•  324 ratings 1. august 2018

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

1.218 views•  453 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

823 views•  512 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.