Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

203 views•  148 ratings

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

122 views•  133 ratings

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

857 views•  277 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

564 views•  285 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.