Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt

310 views
1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte forutsetninger kan sette opp frittliggende garasje eller uthus opp til 50 kvm. Eier er selv ansvarlig for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven og annet regelverk følges. Når bygningen er ferdig skal eier rapportere til kommunen slik at Matrikkel og kart kan oppdateres. Videoen viser registrering av garasje unntatt fra søknadsplikt i Matrikkel og FKB-Bygning.    
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

cheap cialis for usage as needed more often than once prior to final results you anticipate.

cheap_cialis 25. januar 2017 14:45 Promotere Slett

Is the FDA sexist for rejecting female site?

ulovelig utleie

tonjegrave ekebergvn158b 27. juni 2016 20:54 Promotere Slett
Legg til en kommentar
Post as (log out)