Ny søknadspliktig bygning (TB, MB, FA): video 2

231 views
Video 2 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel, FKB-PblTiltak og FKB-Bygning ved midlertidig brukstillatelse (MB) og ferdigattest (FA). Videoen omtaler også bygningsstatus tatt i bruk (TB).
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

All this may help make cialis generic tadalafil presently by far the most efficient drug for erectile dyfunction.

Legg til en kommentar
Post as (log out)