Veiledning - Kommunal ajourføring

Del 3 - Hvordan laste opp en gpx-fil?

1.955 views•  701 ratings

Merk: Knappen ‘Bruk GPX-fil’ finnes nå som undervalg til de ulike rutene. Velg for eksempel...