Veiledning - Kommunal ajourføring

Del 3 - Hvordan laste opp en gpx-fil?

2.124 views•  785 ratings 7. mai 2018

Merk: Knappen ‘Bruk GPX-fil’ finnes nå som undervalg til de ulike rutene. Velg for eksempel...