Veiledning - Kommunal ajourføring

Veiledning - Kommunal ajourføring

Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 2 -...

193 views•  105 ratings

Video 2 av 2 om Kjørbar veg/ikke kjørbar veg. Video 2 omhandler håndtering av Vegkategori S -...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Adressering i FKB-Vegnett : video 1

221 views•  102 ratings

Adresseringsvideo 1 av 2 for FKB-Vegnett, som berører grunnleggende prinsipper for adressering i...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Geometriutskiftning av Vegtrasé...

295 views•  98 ratings

Denne videoen viser eksempel på Geometriutskiftning av vegsenterlinjer i FKB-Vegnett. En...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Ny senterlinje for Vegtrasé...

394 views•  139 ratings

Denne videoen viser eksempel på hvordan man konstruerer nye vegsenterlinjer i FKB-Vegnett, for et...