Kartverket

Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.709 views•  251 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

247 views•  240 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

239 views•  313 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

625 views•  204 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

351 views•  186 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

1.808 views•  439 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

455 views•  214 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.

Tjenester

Posisjon i landbruket

192 views•  231 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...

Redaksjonelt

Sanner møtte Ringerike

153 views•  215 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte tirsdag 17. november distriktets...

Tjenester

Norwegian analysis and research for a Global...

830 views•  281 ratings

The UN General Assembly is encouraging world leaders to work towards developing a more...

Tjenester

Norway's contribution to the Global Geodetic...

1.538 views•  338 ratings

The UN General Assembly has adopted its first resolution recognising the importance of geodesy....

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Vegsperring

309 views•  266 ratings

Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett. For kommunalt ajourhold er registrering av...