Veiledning - Kommunal ajourføring

Adressering i FKB-Vegnett : video 2 -...

320 views•  233 ratings

Adresseringsvideo 2 av 2 for FKB-Vegnett, som berører Områdeadressering og Gatenr-avvikskontroll...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 2 -...

335 views•  192 ratings

Video 2 av 2 om Kjørbar veg/ikke kjørbar veg. Video 2 omhandler håndtering av Vegkategori S -...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Adressering i FKB-Vegnett : video 1

327 views•  188 ratings

Adresseringsvideo 1 av 2 for FKB-Vegnett, som berører grunnleggende prinsipper for adressering i...

Opplæring

Bruk av kart og kompass

27.731 views•  289 ratings

"Bruk kart og kompass" sier fjellvettregel nr 7. Lær hvordan du bruker det og bli litt sikrere på...

Redaksjonelt

Statssekretær på sjømåling

143 views•  177 ratings

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statssekretær...

Redaksjonelt

Ny detaljert høydemodell

1.004 views•  177 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner varsler at regjeringen vil støtte...

Redaksjonelt

Rydder riksgrensen med helikopter

198 views•  187 ratings

Kartverket er i disse dager ute i felten på grenseoppgang. Vi rydder og pynter riksgrensen...

Tjenester

Nettside for registrering av bygg

448 views•  230 ratings

Fra 1. juli 2015 er visse typer bygg fritatt for byggesøknad, men byggene skal likevel...

Redaksjonelt

Havnivå fra Kartverket

1.316 views•  150 ratings

Klimaet er i endring. Innlandsisen på Grønland og i Antarktis er i ferd med å smelte. Hvordan...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Geometriutskiftning av Vegtrasé...

440 views•  185 ratings

Denne videoen viser eksempel på Geometriutskiftning av vegsenterlinjer i FKB-Vegnett. En...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Ny senterlinje for Vegtrasé...

591 views•  270 ratings

Denne videoen viser eksempel på hvordan man konstruerer nye vegsenterlinjer i FKB-Vegnett, for et...

#hack4no

Suksessen #hack4no 2015

998 views•  143 ratings

Det sydet og kokte i Kartverkets lokaler på Hønefoss hackathon-helgen. Til sammen 250 personer...