Redaksjonelt

Bruksenhetsnummer - leilighetens unike adresse

16.542 views•  97 ratings

Alle leiligheter og hybler skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger....

Redaksjonelt

Kartverkets dybdedata

1.432 views•  166 ratings

For at vi skal kunne bygge, bevare og utnytte ressursene landet vårt har å by på, må vi undersøke...

Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.364 views•  91 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

195 views•  103 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

150 views•  160 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Søke etter data

294 views•  98 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

300 views•  81 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke temafiltrene

154 views•  94 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

177 views•  63 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke datapakkene

123 views•  67 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

537 views•  167 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på dataendringsvarsel

100 views•  58 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.