Tjenester

Posisjon i landbruket

161 views•  113 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...

Redaksjonelt

Sanner møtte Ringerike

133 views•  90 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte tirsdag 17. november distriktets...

Tjenester

Norwegian analysis and research for a Global...

360 views•  163 ratings

The UN General Assembly is encouraging world leaders to work towards developing a more...

Tjenester

Norway's contribution to the Global Geodetic...

973 views•  206 ratings

The UN General Assembly has adopted its first resolution recognising the importance of geodesy....

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Vegsperring

181 views•  148 ratings

Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett. For kommunalt ajourhold er registrering av...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett/FKB-Veg : Gangsykkelveg

199 views•  132 ratings

Registrering av Gangsykkelveg i FKB-Vegnett og FKB-Veg

Veiledning - Kommunal ajourføring

Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt

348 views•  153 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Tilbygg unntatt fra søknadsplikt

360 views•  131 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR, BR)

361 views•  178 ratings

Riving av bygning er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Videoen viser...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (RA, IG): video 1

416 views•  112 ratings

Video 1 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (TB, MB, FA): video 2

258 views•  104 ratings

Video 2 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...

Redaksjonelt

Bli kjent med tinglysingen

164 views•  123 ratings

Få et innblikk i tinglysingens oppgaver.