Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.520 views•  164 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

209 views•  161 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

203 views•  228 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Søke etter data

415 views•  161 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

457 views•  145 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke temafiltrene

199 views•  170 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

244 views•  117 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke datapakkene

155 views•  122 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

1.115 views•  287 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på dataendringsvarsel

114 views•  110 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

435 views•  127 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.

Tjenester

Posisjon i landbruket

167 views•  154 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...