Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

1.388 views•  325 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

439 views•  154 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.

Tjenester

Posisjon i landbruket

172 views•  181 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...

Redaksjonelt

Sanner møtte Ringerike

140 views•  153 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte tirsdag 17. november distriktets...

Tjenester

Norwegian analysis and research for a Global...

663 views•  224 ratings

The UN General Assembly is encouraging world leaders to work towards developing a more...

Tjenester

Norway's contribution to the Global Geodetic...

1.346 views•  281 ratings

The UN General Assembly has adopted its first resolution recognising the importance of geodesy....

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Vegsperring

246 views•  204 ratings

Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett. For kommunalt ajourhold er registrering av...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett/FKB-Veg : Gangsykkelveg

240 views•  197 ratings

Registrering av Gangsykkelveg i FKB-Vegnett og FKB-Veg

Veiledning - Kommunal ajourføring

Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt

404 views•  213 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Tilbygg unntatt fra søknadsplikt

402 views•  200 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR, BR)

405 views•  258 ratings

Riving av bygning er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Videoen viser...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Ny søknadspliktig bygning (RA, IG): video 1

466 views•  170 ratings

Video 1 av 2 gir eksempel på registrering av ny søknadspliktig bygning i Matrikkel,...