Visualisering av havnivå og stormflo i kart

303 views
Redaksjonelt 20. november 2018
Sårbarhet for stormflo er forventet å øke langs norskekysten i fremtiden som følge av havnivåstigning. Nå kan konsekvensene visualiseres i kart.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar