Bruk av Geonorge.no

Bruk av Geonorge.no

DOK-Kommunalt: Bekrefte DOK

385 views•  369 ratings 3. august 2018

Dette er en kort brukerveiledning til kommune-brukere som skal bekrefte sitt DOK.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på tjenestevarsler

200 views•  350 ratings 1. august 2018

Denne korte brukerveiledningsfilmen viser hvor du finner frem til tjenestevarsler på Geonorge, og...

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

1.240 views•  479 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

837 views•  529 ratings 6. april 2016

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.