E-tinglysing - enklere og mer effektiv hverdag

204 views
Regjeringen ser på etableringen av et permanent e-tinglysingssystem som et av sine store digitaliseringsprosjekt. Kartverket har, som nasjonal tinglysingsmyndighet, fått i oppgave å utvikle et permanent e-tinglysingssystem som skal lanseres i løpet av 2016. Målgruppen vil i første rekke være profesjonelle brukere, som eksempelvis meglere og bankansatte, som kan sende inn alle typer rettsstiftelser i fast eiendom, elektronisk.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

Do not Levitra pen ebay Buy cialis x pills online usa Medical uses for viagra Viagra ohne rezept online .

Legg til en kommentar
Post as (log out)