FKB-Vegnett : Geometriutskiftning av Vegtrasé kjørbar med personbil

809 views
Denne videoen viser eksempel på Geometriutskiftning av vegsenterlinjer i FKB-Vegnett. En Vegsenterlinje legges til SLETTING (endret_type S), og ny må legges til (endret_type N). Metoden for digitalisering er: Digitaliseres på skjerm på grunnlag av Ortofoto (Norge Digitalt). Egenskaper som legges til og diskuteres : Objekttype, Kvalitet (Målemetode og Nøyaktighet), Datafangstdato, Vegkategori, Vegstatus, Gatenr og Endret_type.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar