FKB-Vegnett : Ny senterlinje for Vegtrasé kjørbar med personbil

395 views
Denne videoen viser eksempel på hvordan man konstruerer nye vegsenterlinjer i FKB-Vegnett, for et område der dette mangler. Metoden for digitalisering er: Digitaliseres på skjerm på grunnlag av Ortofoto (Norge Digitalt). Egenskaper som legges til og diskuteres : Objekttype, Kvalitet (Målemetode og Nøyaktighet), Datafangstdato, Vegkategori, Vegstatus, Adressekode og Endret_type.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

Only your doctor can determine if you have ED and if cheap viagra is right for you.

cheap_viagra 17. januar 2017 20:04 Promotere Slett

Languages generic cheap cialis Daily Use Cheap receive a rejection code for your .

Legg til en kommentar
Post as (log out)