Geomatikkdagene 2016

112 views
Denne gangen ble geomatikkdagene arrangert i Ålesund og deltakerne fikk høre om dagsaktuelle temaer som ny nasjonal høydemodell, om vectortiles og hvordan "Nye veier" skal gjøre planlegging bedre og bygging mer kostnadseffektivt.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

viagra without prescription™ for your geothermal needs.

Legg til en kommentar
Post as (log out)