Geonorge - alt på ett sted

1.618 views
Geonorge skal være førstevalget for publisering, oppslag og tilgang til digital geografisk informasjon. Innen 2018 skal alle tilgjengelige offentlige geografiske data være lokalisert der. Kartverket har gjennom geodataloven fått oppdraget med å lage den nasjonale portalen.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

Legg til en kommentar
Post as (log out)