Geonorge - brukerreise

145 views
Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen utgjør navet i den geografiske infrastrukturen, og kobler sammen dataprodusentere og databrukere.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

AM Report Abuse I'm more worried that government health care pays for cheap viagra for Senators.

cheap_viagra 17. november 2016 08:29 Promotere Slett
Legg til en kommentar
Post as (log out)