Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 1

774 views
Video 1 av 2 om registrering av veger som er personbilkjørbar KONTRA de ikke-personbilkjørbare.  Videoen gjelder derfor for både FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti. Det ses på til hvilken base senterlinje for en trase skal registreres og samfunnsviktigheten (særlig nødetaten) som ligger til korrekt registrering av dette. 

Se også påbygningsvideo 2 - "Kjørbar veg/ikke kjørbar veg : video 2 - SKOGSBILVEGER" om registrering av Landbruksveg-info (Vegkategori S) for samme traseer.

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar