Norges bidrag til den Globale Geodetiske Referanserammen

454 views
Tjenester 22. september 2016

FNs generalforsamling har for første gang vedtatt en resolusjon som anerkjenner betydningen av geodesi - grunnlaget for måling og overvåking av jorda. Norge og Australia ledet arbeidet bak FN-resolusjonen. Norges viktigste bidrag er det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. Observatoriet er det nordligste i sitt slag og inngår i et globalt observasjons- og forskningsnettverk. De dataene som samles inn her er viktige for klimaovervåking og er avgjørende for at vi har nøyaktige data på GPS-en.

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar