Redaksjonelt

Redaksjonelt

Learn more about Geovekst

10 views•  12 ratings 15. januar 2021

Redaksjonelt

Laserskanning av Oslo Havn

174 views•  22 ratings 11. desember 2020

Kartverket har i år fått tilsammen sju millioner kroner av Kommunal- og...

Redaksjonelt

Utdeling av diplom for gode døme på bruk av...

209 views•  34 ratings 4. desember 2020

Heile 37 bidrag kom inn då vi oppfordra til å sende inn døme på produkt, tenester og løysingar...

Redaksjonelt

Kartverket lanserer ny nettside!

1.009 views•  37 ratings 12. oktober 2020

Eit av dei viktigaste måla med ny nettside er å gjere kvardagen enklare for dei over 20.000 som...

Redaksjonelt

Marine grunnkart i kystsonen

343 views•  71 ratings 27. august 2020

«Marine grunnkart i kystsonen» er et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse...

Redaksjonelt

Kartverket lanserer N100 Kartdata

691 views•  304 ratings 6. mars 2020

Kartverket lanserer 9. mars N100! Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og...

Redaksjonelt

Kartverket - MSMT (subs).mp4

166 views•  198 ratings 29. januar 2020

Animation film about spatial data collaboration and standardization of data for Arctic areas....

Redaksjonelt

Signerer avtale med Leica Geosystems

222 views•  379 ratings 7. juni 2019

Leica Geosystems AS har inngått avtale om å kjøpe rådata fra alle Kartverkets permanente stasjoner.

Redaksjonelt

Siste skrik fra Geomatikkdagene

261 views•  406 ratings 4. april 2019

Geomatikkdagene 2019 er over for denne gang. Vi lanserte egen temaavis om kommunal- og...

Redaksjonelt

Digitalisering av bolighandelen

393 views•  344 ratings 19. mars 2019

Tryggere bolighandel for boligkjøperen og alle som er involvert i en bolighandel, når meglere og...

Redaksjonelt

Nye symboler til kart- og skilt

784 views•  465 ratings 11. mars 2019

Skal du lage skilt eller informative kart? Vi har symbolene som speiler et mangfoldig og moderne...

Redaksjonelt

Nye tursymboler skal få flere ut

526 views•  410 ratings 12. mars 2019

Droneforbud, elvepadling og isklatring. Friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på...