Sentral lagring av FKB-data

1.55 views
Gode bidrag lokalt gir et stort løft nasjonalt.
1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar

For meg som ansvarlig søker ville det vært en fordel å kunne hente situasjonskart, naboliste og planbestemmelser på ett sted.
I tillegg vil jeg ha flyfoto, gatebilder, faresoner, grunnforhold, barnetråkk, naturmangfold, kulturminner, veieier, elkraft, bredbånd etc. i samme kart portal som jeg henter situasjonskartet.
Jeg vil også ha bygningsopplysninger, hjemmelshaveropplysninger og heftelser på eiendom.
Situasjonskartet som leveres kommunen bør ha med alle installasjoner i grunn.
Jeg er ikke sikker på om sentrale myndigheter er seg sitt ansvar bevisst, for ofte ser jeg at det er viktigere å sitte i maktposisjon gjennom å gjøre det umulig for individene i samfunnet å ha oversikt, heller en å få noe til å fungere. Den gode gamle piratene-mot-bondestanden-konflikten. Jeg bryr meg ikke så mye om hvordan det gjøres, men synes det er merkelig at det i 2016 ikke er mulig å finne kartdata på nett over viktige lokale verdier. Noen ledere i samfunnet har sviktet sitt ansvar for i stedet å befeste en maktposisjon, tror jeg.
Å kreve at kommunene skal ha ansvar for denne jobben er som å kreve at alle individer i samfunnet skal ha sin egen fulle oversikt og kartdatabase. Det har de naturligvis ikke muligheten til å ha.
Kartverket trenger ikke å fremstille situasjonen som om sentrale myndigheter er snille og hjelper kommunene i å få til en løsning. Se heller på alle de årene der sentrale myndigheter ikke har tatt ansvar fordi de heller så at individene i samfunnet ikke hadde mulighet til å styre sin egen livssituasjon. Det er sentrale myndigheter som krever inn skatt og har resurser til jobben.

Legg til en kommentar
Post as (log out)