Kartverket

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

339 views•  176 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

1.760 views•  419 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Redaksjonelt

Kartverksåret 2015

452 views•  204 ratings

Vi takker for et flott år og ønsker alle et riktig godt nytt år.

Tjenester

Posisjon i landbruket

189 views•  226 ratings

Flere og flere tar i bruk våre posisjonstjenester i landbruket. Blant fordelene er autostyring av...

Redaksjonelt

Sanner møtte Ringerike

151 views•  210 ratings

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte tirsdag 17. november distriktets...

Tjenester

Norwegian analysis and research for a Global...

821 views•  275 ratings

The UN General Assembly is encouraging world leaders to work towards developing a more...

Tjenester

Norway's contribution to the Global Geodetic...

1.523 views•  329 ratings

The UN General Assembly has adopted its first resolution recognising the importance of geodesy....

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett : Vegsperring

303 views•  256 ratings

Registrering av Vegsperringer i FKB-Vegnett. For kommunalt ajourhold er registrering av...

Veiledning - Kommunal ajourføring

FKB-Vegnett/FKB-Veg : Gangsykkelveg

304 views•  251 ratings

Registrering av Gangsykkelveg i FKB-Vegnett og FKB-Veg

Veiledning - Kommunal ajourføring

Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt

471 views•  252 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Tilbygg unntatt fra søknadsplikt

467 views•  248 ratings

1. juli 2015 ble det innført endringer i plan- og bygningsloven der man under gitte...

Veiledning - Kommunal ajourføring

Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR, BR)

472 views•  327 ratings

Riving av bygning er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Videoen viser...