Redaksjonelt

Bruksenhetsnummer - leilighetens unike adresse

21.474 views•  160 ratings

Alle leiligheter og hybler skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger....

Redaksjonelt

Kartverkets dybdedata

1.668 views•  217 ratings

For at vi skal kunne bygge, bevare og utnytte ressursene landet vårt har å by på, må vi undersøke...

Opplæring

Hvordan lage en høydeprofil

1.484 views•  151 ratings

Kartverket tilbyr en høydeprofil-tjeneste som viser hvor kupert terrenget er. Se hvordan du lager...

Tjenester

Geonorge.no

204 views•  144 ratings

Geonorge.no er nettstedet for all offentlig kartdata i Norge.

Tjenester

Geonorge - brukerreise

198 views•  213 ratings

Geonorge gjør det enklere og raskere å dele geografisk informasjon med offentligheten. Portalen...

Bruk av Geonorge.no

Søke etter data

399 views•  142 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Laste ned data

438 views•  129 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke temafiltrene

192 views•  149 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke kartkatalogen

230 views•  100 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke datapakkene

149 views•  107 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Bruke QGIS mot Geonorge

943 views•  260 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.

Bruk av Geonorge.no

Abonnere på dataendringsvarsel

113 views•  95 ratings

Denne videoen er ment som veiledning for mest mulig effektiv bruk av Geonorge.no.