Webinar: Hvordan bruke Geonorge i QGIS

2.561 views
Norge digitalt - Webinarer 5. november 2018
Det er flere måter du kan ta i bruk datasett og tjenester som finnes på Geonorge.

I dette webinaret viser vi deg hvordan du kan benytte QGIS til å håndtere den geografiske informasjonen som er tilgjengelig i portalen. Grunnen til at vi velger å vise dette i programmet QGIS er fordi det er gratis og tilgjengelig for alle.

Webinaret dekker blant annet:
- Innlesing av visningstjenester (med og uten programtillegg)
- Innlegging av data
- Eksport fra visningstjenester
- Hvordan finne høydeverdier til kjente punkt
- En veldig enkel analyse
- Print av kart ved bruk av "Print composer"

Angående eksportering fra WMTS-tjeneste (visningstjeneste) til GeoTIFF som blir gått igjennom, så fikk vi i ettertid et godt innspill fra Bergen Kommune om hvordan man kan sette oppløsningen riktig ved å ta utgangspunkt i tallene som står i denne tabellen (https://bit.ly/2QkBNn9).

Quote: "Man nytter då talet ifrå kolonna «m/px» ved lagring, og kan sette opp i prosjekt med målestokk avhengig visning på skjerm etter kollonne «Map scale (at 96 dpi)» Dette gjelder ikkje for alle wmst- og wms tenester men man kan jo nytte dette som utgangspunkt."

Chat-log fra webinaret: https://bit.ly/2Okv5vz

Presentert av Henrik Gulliksen Schüller

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star

Legg inn kommentar